Amaethyddol

Fferm/Tyddyn

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW yn arbenigo mewn yswiriant fferm fel is-gwmni o Undeb Amaethwyr Cymru. Felly pwy well i helpu chi i amddiffyn eich fferm rhag unrhyw risg gyda pholisi yswiriedig? Byddwn yn teilwra’ch yswiriant i gwrdd â’ch gofynion penodol, gan gwmpasu nifer o bethau o fewn un polisi syml.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

 • Adeiladau Fferm a chynnwys
 • Peiriannau a pheirianneg
 • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
 • Ynni adnewyddadwy
 • Da Byw
Gofynnwch am bris
Sheep looking happy despite bad weather
Border Collie waiting on the back of a red ATV for its owner

Tractorau/Beiciau Cwad

Rydym yn deall bod cerbydau yn hanfodol i bobl sy’n gweithio o fewn y byd amaethyddol ac yn rhan allweddol o waith beunyddiol y fferm, a dyna pam ei fod mor bwysig eu bod nhw’n cael eu hamddiffyn petai rywbeth yn mynd o’i le. Er mwyn sicrhau bod chi’n medru parhau i redeg eich busnes, gallwn drefnu yswiriant ar gyfer eich holl gerbydau fferm mewn un polisi, o dractorau i driliau hadau, rydym yma i’ch amddiffyn.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

 • Cerbydau Amaethyddol
 • Cerbydau Preifat
 • Gyrwyr Ifanc
 • Ôl-gerbydau sy’n sownd neu ar wahân
 • Fflyd o Gerbydau
Gofynnwch am bris

Ceffylau

P’un a ydych chi’n berchen ar geffyl, yn cadw stabl neu’n ofalwr ar y cyd, gallwn drefnu polisi addas i gadw chi a’ch anifail yn ddiogel. Petai angen, byddwn yn sicrhau bod y polisi yn cynnwys atebolrwydd os ydych chi’n marchogaeth ar ffyrdd cyhoeddus ynghyd â thriniaeth filfeddygol ac amddiffyn eich offer.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Ffioedd milfeddygol
 • Cyfarpar
 • Atebolrwydd Cyhoeddus
 • Yswiriant marchogaeth
 • Ceffylau profiadol
Gofynnwch am bris
Woman riding a horse down a country lane
Hunter stalking prey through wheat fields

Arallgyfeirio Fferm

Bellach, mae ffermwyr yn edrych fwyfwy ar arallgyfeirio eu tir ar gyfer gweithgareddau eraill megis gwersylla, helwriaeth, gweithdai crefft amaethyddol a llawer mwy. Mae’n ffordd wych o ddangos ochr arall amaethyddiaeth i bobl ac yn annog cefnogaeth i ffermwyr lleol. Gallwn eich sicrhau y byddwch yn derbyn yr yswiriant cywir ar gyfer y digwyddiadau hyn:-

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
 • Twristiaeth
 • Hyfforddiant/Gweithdai
 • Digwyddiadau/ partïon plant
 • Manwerthu
Gofynnwch am bris

Cysylltwch a ni

Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

*Maes gofynnol