Personol

Y Cartref

Gallwn ddod o hyd i yswiriant cynhwysfawr ar gyfer eich cartref, gan gynnwys yr adeilad ei hun a’r cynnwys. Gall hyn hefyd gynnwys tai allan fel siediau a thai haf a gellir darparu yswiriant p’un a ydych chi’n berchen neu’n rhentu’ch eiddo.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

 • Cartrefi ansafonol
 • Tai o werth sylweddol
 • Adeiladau toeau gwellt
 • Cartrefi preswyl
 • Cartrefi gwyliau
 • Adeiladau rhestredig
Gofynnwch am bris
Farmers house
Red car parked near old shale piles

Modur

P’un a ydych am gynnwys un car neu nifer o geir, rydym yn gweithio ochr yn ochr â broceriaid yswiriant blaenllaw er mwyn helpu i drefnu’r yswiriant sy’n addas i chi. Gallwch hefyd ddewis cynnwys yswiriant ychwanegol ar gyfer nodweddion megis yswiriant GAP, yswiriant torri lawr a diogelu gormodedd.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

 • Hen geir
 • Carafán
 • Motorhome
 • Beiciau modur
Gofynnwch am bris

Teithio

Pan fyddwch chi’n mynd ar wyliau, mae’n neis cael sicrwydd bod yr yswiriant cywir gyda chi petai rywbeth yn mynd o’i le. Gallwn drefnu un yswiriant neu un aml-daith ar gyfer eich gwyliau, p’un a ydych chi’n mynd ar fordaith neu wyliau chwaraeon antur gwyllt.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

 • Atebolrwydd personol
 • Bagiau wedi’u colli
 • Arian/dogfennau a gollwyd/cafodd eu dwyn
 • Canslo ac oedi
 • Iawndal
Gofynnwch am bris
Pristine ocean beach with woven bag and flipflops in foreground
Family at the beach

Yswiriant Bywyd

Anelir yswiriant bywyd tuag at ddarparu amddiffyniad ariannol i’ch teulu petai rywbeth yn digwydd i chi, gan roi tawelwch meddwl i chi y byddant yn gallu ymdopi’n ariannol. Yn ogystal, gallwn drefnu yswiriant petai chi’n mynd yn sâl er mwyn helpu gyda thalu biliau a thaliadau morgais.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

 • Bywyd
 • Salwch difrifol
 • Damweiniau a Salwch
 • Amddiffyn Morgais
Gofynnwch am bris

Cysylltwch a ni

Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

*Maes gofynnol