Adeiladwyr/Contractwyr/Crefftwyr

Adeiladwyr/

Contractwyr/

Crefftwyr

Fel crefftwr, byddwch chi’n deall y risgiau unigryw sy’n dod gyda’ch crefft a’r effaith y gall unrhyw ymyrraeth gael ar eich busnes. Gallwn drefnu polisi wedi’i deilwra i gyd-fynd â’r risgiau sy’n benodol i’ch gwaith, gan sicrhau eich bod yn cydymffurfio’n gyfreithiol ac yn ddiogel pe bai rhywbeth yn mynd o’i le.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

  • Atebolrwydd Cyhoeddus a Chyflogwr
  • Cyfarpar/Tŵls
  • Difrod i gartref cwsmer
  • Crefftwaith diffygiol
  • Ymyrraeth i’r busnes
Gofynnwch am bris
Builder on site looking pensive

Cysylltwch a ni

    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

    *Maes gofynnol