Fferm/Tyddyn

Fferm/Tyddyn

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW yn arbenigo mewn yswiriant fferm fel is-gwmni o Undeb Amaethwyr Cymru. Felly pwy well i helpu chi i amddiffyn eich fferm rhag unrhyw risg gyda pholisi yswiriedig? Byddwn yn teilwra’ch yswiriant i gwrdd â’ch gofynion penodol, gan gwmpasu nifer o bethau o fewn un polisi syml.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

  • Adeiladau Fferm a chynnwys
  • Peiriannau a pheirianneg
  • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
  • Ynni adnewyddadwy
  • Da Byw
Gofynnwch am bris
farm

Cysylltwch a ni

    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

    *Maes gofynnol