Gwesty/Gwely a Brecwast/Hamdden

Gwesty/Gwely a Brecwast/Hamdden

Rydym yn deall y gall rhedeg sefydliad ar gyfer dibenion llety fod yn waith prysur iawn. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd dod o hyd i’r amser i chwilio am bolisi yswiriant sy’n cyd-fynd yn llawn ag anghenion eich busnes. Gallwn drefnu ymweliad â’ch eiddo i ddadansoddi pa yswiriant fyddai’n addas i’ch busnes a dod o hyd i’r polisi cywir.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

  • Adeiladau a Chynnwys
  • Atebolrwydd
  • Colli Trwydded
  • Eiddo gwesteion
  • Cynnwys y Rhewgell
Gofynnwch am bris
Fancy hotel suite

Cysylltwch a ni

    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

    *Maes gofynnol