Teithio

Teithio

Pan fyddwch chi’n mynd ar wyliau, mae’n neis cael sicrwydd bod yr yswiriant cywir gyda chi petai rywbeth yn mynd o’i le. Gallwn drefnu un yswiriant neu un aml-daith ar gyfer eich gwyliau, p’un a ydych chi’n mynd ar fordaith neu wyliau chwaraeon antur gwyllt.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

  • Atebolrwydd personol
  • Bagiau wedi’u colli
  • Arian/dogfennau a gollwyd/cafodd eu dwyn
  • Canslo ac oedi
  • Iawndal
Gofynnwch am bris
Kayaker passing a looming cliff

Cysylltwch a ni

    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

    *Maes gofynnol