Archwiliad Peirianneg

Archwiliad Peirianneg

 

Oeddech chi’n gwybod bod 41 o bobl wedi’u lladd o ganlyniad i ffermio a gweithgareddau amaethyddol eraill yn 2020/2021 yn ôl adroddiad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch? Mae’n ofyniad cyfreithiol bod yr ardystiadau Iechyd a Diogelwch cywir mewn grym, ac os nad yw’r rhain ar gael ar ôl digwyddiad, yna mi allai arwain at drafferthion difrifol. Os ydych yn ddigon anffodus i gael damwain ddifrifol ar eich fferm, ac nad oes gennych yr ardystiad/hyfforddiant cywir, bydd eich cynrychiolaeth gyfreithiol (a gwmpesir gan eich yswiriant treuliau cyfreithiol) yn gyfyngedig o ran sut y gallant eich helpu. I gael gwybodaeth am reoli’ch risgiau, cysylltwch â ni heddiw.

Lawrlwythwch

 

Gofynnwch am bris

Machinery