Clwb Golff

Clwb Golff

Fel Clybiau Golff, rydym yn deall bod angen yswiriant arbenigol arnoch i ddiogelu eich busnes a’ch eiddo. Mae angen i’ch polisi gynnwys mwy na’r strwythur a chynnwys eich adeiladau yn unig, ond hefyd y pethau eraill sy’n effeithio ar eich busnes gan gynnwys peiriannau, niwed i’r cwrs golff a hyd yn oed yswiriant Twll Mewn Un.

 

Gyda Gwasanaethau Yswiriant FUW, yn ogystal ag Yswiriant Clwb Golff, gallwn
drefnu yswiriant ar gyfer Costau Cyfreithiol Masnachol, Atebolrwydd Seiber a
Throsedd, Atebolrwydd Cyfarwyddwyr a Swyddogion a hyd yn oed Atebolrwydd
Modur ar gyfer cerbydau anghofrestredig.

 

Nodweddion Dewisol:

 • Adeiladau a Chynnwys y Clwb
 • Stoc y Bar/Bwyty a Bwydydd wedi’u Rhewi
 • Atebolrwydd Cyhoeddus a Chyflogwyr
 • Ymyrraeth Busnes
 • Stoc y siop
 • Cwpanau, Tlysau, Cofroddion,
  Byrddau Anrhydeddau
Gofynnwch am bris
golf-ball-3638706_1920
IMG-20210121-WA0000

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Wrth yswirio Clwb Golff Derllys Court, roedd cael arbenigwr lleol yn bwysig iawn. Gwerthfawrogwyd yn fawr y cyffyrddiad personol gan y tîm yn ein swyddfa FUWIS leol. Gwrandawodd John yn astud ar yr hyn yr oedd ei angen arnom a daeth i adnabod ein busnes yn drylwyr.”

 

Rhian Walters, Rheolwr, Clwb Golff Derllys

Gofynnwch am bris

“Fel brocer yswiriant mae gan Wasanaethau Yswiriant FUW fynediad at gwmnïau yswiriant arbenigol ar gyfer clybiau golff. Mae hynny’n golygu bod yr yswiriant yn benodol i’r hyn rydyn ni’n ei wneud, sy’n rhoi tawelwch meddwl i ni wybod ein bod ni’n cael ein hamddiffyn am yr hyn rydyn ni ei angen. Byddwn yn ymddiried yn y tîm am yswiriant dro ar ôl tro yn y dyfodol.”

 

Rob Edwards, Rheolwr, Clwb Golff Glynhir

Gofynnwch am bris
Glynhir 1

Cysylltwch a ni

  Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

  *Maes gofynnol