Manwerthu/Tafarnau/Bwytai

Manwerthu/Tafarnau/Bwytai

Rydym yn deall bod y byd manwerthu yn wynebu’r cyhoedd, felly, nid yn unig y byddwn yn sicrhau bod eich eiddo busnes a’r stoc yn ddiogel, ond hefyd yn sicrhau atebolrwydd os yw cwsmer yn cael anaf tra ar eich eiddo, neu’n mynd yn sâl o ganlyniad i’ch cynhyrchion, rydych chi’n cael eich diogelu’n llawn yn erbyn unrhyw effaith ariannol.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

  • Adeiladau a Chynnwys
  • Stoc a chyfarpar
  • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
  • Ymyrraeth busnes
  • Nwyddau sy’n cael eu cludo
Gofynnwch am bris
View of a bar

Cysylltwch a ni

    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

    *Maes gofynnol