Perchennog Eiddo

Perchennog Eiddo

Os ydych chi’n rhentu eiddo prynu-i-osod, dim ots beth yw maint eich portffolio, gallwn drefnu polisi sy’n addas i’ch busnes. P’un a yw eich tŷ yn wag am gyfnod hir, rydych chi’n rhentu eiddo rhestredig neu os yw eich eiddo mewn ardal sydd â risg o lifogydd, gallwn sicrhau eich bod yn cael eich yswirio’n gywir.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

  • Atebolrwydd Cyhoeddus
  • Gwarant rhent
  • Difrod strwythurol/cynnwys (maleisus neu ddamweiniol)
  • Tân, llifogydd a difrod gan y tywydd
  • Eiddo lluosog
Gofynnwch am bris
Old terraces in a country village

Cysylltwch a ni

    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

    *Maes gofynnol