Yswiriant Busnesau Bach a Chanolig

Yswiriant Busnesau Bach a Chanolig

Rydym yn ymroddedig i helpu busnesau bach a chanolig i ddod o hyd i yswiriant sy’n addas i natur eich busnes a bod chi ddim yn talu am rywbeth sydd ddim yn berthnasol i chi. Byddwn yn ystyried nifer y staff rydych chi’n eu cyflogi, maint a natur eich menter a nifer o ffactorau eraill er mwyn dod o hyd i bolisi sy’n cyd-fynd ag anghenion eich busnes.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

  • Adeiladau a Chynnwys
  • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
  • Indemniad Proffesiynol
  • Cerbydau masnachol
  • Yswiriant seiber
Gofynnwch am bris
Barista serving a coffee

Cysylltwch a ni

    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

    *Maes gofynnol