Cysylltwch â Ni

  Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

  *Maes gofynnol

  Gwasanaethau Yswiriant FUW
  Llys Amaeth, Plas Gogerddan
  Aberystwyth
  SY23 3BT

  T: 01970 820820

  (Oriau swyddfa 9yb-5yh, gwasanaeth negeseuon ar ôl oriau gwaith yn unig)

  E: info@fuwinsurance.co.uk

  Ein Swyddfeydd

  Brycheiniog a Maesyfed

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Pafiliwn FUW

  Maes y Sioe Frenhinol

  Llanelwedd

  LD2 3NJ

  Ffôn: 01982 553406

  Caerfyrddin

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Suite 10 Second Floor West

  Ty Myrddin

  Old Station Road

  Caerfyrddin

  SA31 1LP

  Ffôn: 01267 222570

  Caernarfon

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Llys Amaeth

  2 Stryd y Castell

  Caernarfon

  Gwynedd

  LL55 1SE

  Ffôn: 01286 672541

  Ceredigion

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  21 Stryd Fawr

  Llanbedr Pont Steffan

  Ceredigion

  SA48 7BG

  Ffôn: 01570 422556

  Dinbych a Fflint

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  2 Llys Clwyd,

  Parc Busnes Lôn Parcwr

  Rhuthun

  LL15 1NJ

  Ffôn: 01824 702912

  Gwent

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Unit 2 Waddington House

  Llanover Business Centre

  Llanover

  Abergavenny

  NP7 9HA

  Ffôn: 01873 859833

  Llanrwst

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  5 Stryd Watling

  Llanrwst

  Conwy

  LL26 0LS

  Ffôn: 01492 642683

  Meirionnydd

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Ty Mawr, Llys Owain

  Dolgellau

  Gwynedd

  LL40 1AF

  Ffôn: 01341 421290

  Morgannwg

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  58 Eastgate

  Y Bont-Faen

  Bro Morgannwg

  CF71 7AB

  Ffôn: 01446 773108

  Prif Swyddfa

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Llys Amaeth

  Plas Gogerddan

  Aberystwyth

  SY23 3BT

  Ffôn: 01970 820820

  Sir Benfro

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Uned 4

  Canolfan Busnes Hwlffordd

  Cwrt Merlins

  Lôn Winch

  Hwlffordd,

  Sir Benfro

  SA61 1SB

  Ffôn: 01437 783969

  Sir Drefaldwyn

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  Uned 2 Parc Busnes St Giles

  Heol Pool

  Drenewydd

  SY16 3AJ

  Ffôn: 01686 623093

  Ynys Môn

  Gwasanaethau Yswiriant FUW

  2/3 Ffordd Glanhwfa

  Llangefni

  Ynys Môn

  LL77 7EN

  Ffôn: 01248 750462

  Ein bwriad yw darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi bob amser. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall pethau fynd o chwith ar adegau ac os bydd hyn yn digwydd rydym wedi ymrwymo i ddatrys materion yn brydlon ac yn deg.

  Os na fyddwch yn fodlon â’n hymateb terfynol, efallai y bydd gennych hawl i gyfeirio’r mater at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS). Holwch am fwy o wybodaeth neu ewch ar ei gwefan:-

  www.financial-ombudsman.org.uk.