Cysylltwch â Ni

Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

*Maes gofynnol

Gwasanaethau Yswiriant FUW
PO Box 250
Aberystwyth
SY23 9FJ

T: 0344 800 3110

E: info@fuwinsurance.co.uk

Ein Swyddfeydd

Brycheiniog a Maesyfed

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Pafiliwn FUW

Maes y Sioe Frenhinol

Llanelwedd

LD2 3NJ

Ffôn: 01982 553406

Caerfyrddin

Gwasanaethau Yswiriant FUW

13a Ffordd Barn

Caerfyrddin

SA31 1DD

Ffôn: 01267 222570

Caernarfon

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Llys Amaeth

2 Stryd y Castell

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SE

Ffôn: 01286 672541

Ceredigion

Gwasanaethau Yswiriant FUW

21 Stryd Fawr

Llanbedr Pont Steffan

Ceredigion

SA48 7BG

Ffôn: 01570 422556

Dinbych a Fflint

Gwasanaethau Yswiriant FUW

2 Llys Clwyd,

Parc Busnes Lôn Parcwr

Rhuthun

LL15 1NJ

Ffôn: 01824 702912

Gwent

Gwasanaethau Yswiriant FUW

10 Heol Henffordd

Y Fenni

NP7 5PR

Ffôn: 01873 859833

Llanrwst

Gwasanaethau Yswiriant FUW

5 Stryd Watling

Llanrwst

Conwy

LL26 0LS

Ffôn: 01492 642683

Meirionnydd

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Ty Mawr, Llys Owain

Dolgellau

Gwynedd

LL40 1AF

Ffôn: 01341 421290

Morgannwg

Gwasanaethau Yswiriant FUW

58 Eastgate

Y Bont-Faen

Bro Morgannwg

CF71 7AB

Ffôn: 01446 773108

Prif Swyddfa

Gwasanaethau Yswiriant FUW
PO Box 250
Aberystwyth
SY23 9FJ

Ffôn: 01970 820820

Sir Benfro

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Uned 4

Canolfan Busnes Hwlffordd

Cwrt Merlins

Lôn Winch

Hwlffordd,

Sir Benfro

SA61 1SB

Ffôn: 01437 783969

Sir Drefaldwyn

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Uned 2 Parc Busnes St Giles

Heol Pool

Drenewydd

SY16 3AJ

Ffôn: 01686 623093

Ynys Môn

Gwasanaethau Yswiriant FUW

2/3 Ffordd Glanhwfa

Llangefni

Ynys Môn

LL77 7EN

Ffôn: 01248 750462

Ein bwriad yw darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi bob amser. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall pethau fynd o chwith ar adegau ac os bydd hyn yn digwydd rydym wedi ymrwymo i ddatrys materion yn brydlon ac yn deg.

Os na fyddwch yn fodlon â’n hymateb terfynol, efallai y bydd gennych hawl i gyfeirio’r mater at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS). Holwch am fwy o wybodaeth neu ewch ar ei gwefan:-

www.financial-ombudsman.org.uk.