Cysylltwch â Ni

Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

*Maes gofynnol

Gwasanaethau Yswiriant FUW
PO Box 250
Aberystwyth
SY23 9FJ

T: 0344 800 3110

E: info@fuwinsurance.co.uk

Ein Swyddfeydd

Ynys Mon

Gwasanaethau Yswiriant FUW

2/3 Ffordd Glanhwrfa

Llangefni

Ynys Mon

LL77 7EN

Brycheiniog a Maesyfed

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Pafiliwn FUW

Maes y Sioe Frenhinol

Llanelwedd

LD2 3NJ

Caernarfon

Gwasanaethau Yswiriant FUW

15  Heol Watling

Llanrwst

Conwy

LL26 0LS

Ceredigion

Gwasanaethau Yswiriant FUW

21 Stryd Fawr

Llanbedr Pont Steffan

Ceredigion

SA48 7BG

Caerfyrddin

Gwasanaethau Yswiriant FUW

13a Barn Road

Caerfyrddin

SA31 1DD

Dinbych a Fflint

Gwasanaethau Yswiriant FUW

2 Llys Clwyd, Parc Busnes

Lon Parcwr

Rhuthun

LL15 1NJ

Morgannwg

Gwasanaethau Yswiriant FUW

58 Eastgate

Y Bont-Faen

Bro Morgannwg

CF71 7AB

Gwent

Gwasanaethau Yswiriant FUW

10 Heol Henffordd

Y Fenni

NP7 5PR

Meirionnydd

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Ty Mawr, Llys Owain

Dolgellau

Gwynedd

LL40 1AF

Sir Trefaldwyn

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Uned 2 Parc Busnes St Giles

Heol Pool

Drenewydd

SY16 3AJ

Sir Benfro

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Uned 4

Canolfan Busnes Hwlffordd

Cwrt Merlins

Lôn Winch

Hwlffordd,

Sir Benfro

SA61 1SB

Prif Swyddfa

Gwasanaethau Yswiriant FUW
PO Box 250
Aberystwyth
SY23 9FJ

Ein bwriad yw darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi bob amser. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall pethau fynd o chwith ar adegau ac os bydd hyn yn digwydd rydym wedi ymrwymo i ddatrys materion yn brydlon ac yn deg.

Os na fyddwch yn fodlon â’n hymateb terfynol, efallai y bydd gennych hawl i gyfeirio’r mater at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS). Holwch am fwy o wybodaeth neu ewch ar ei gwefan:-

www.financial-ombudsman.org.uk.

Mae’n ofynnol i ni hefyd eich hysbysu bod Datrys Anghydfod Ar-lein ar gael i’ch helpu os na allwn ddatrys eich cwyn. Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth hwn yn cyfeirio’ch Cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol, felly efallai y byddai’n well gyda chi gysylltu â nhw’n uniongyrchol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ei gwefan.