COVID-19: Gwybodaeth bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

COVID-19: Gwybodaeth bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu diogelu aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio o gartref am y dyfodol rhagweladwy gan sicrhau y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffôn/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai cwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer. Gallwch gysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://www.fuwinsurance.co.uk/cy/contact-us/ 

 

Linciau pwysig ynglŷn â’r Coronafeirws:

Gweler y cyngor a chanllawiau diweddaraf gan y Llywodraeth DU yma: https://www.gov.uk/coronavirus

Gweler y cyngor a chanllawiau diweddaraf gan y GIG yma https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/