Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru

Beth sydd angen i chi ei wybod am fod yn landlord

gan Jackie Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd Ydych chi'n meddwl am rentu’ch eiddo? Dyma beth ddylech chi ei ystyried cyn i chi wneud hynny. Hyblygrwydd Mae bod yn landlord yn rhoi hyblygrwydd i chi drefnu eich amserlen waith eich hun....

Hysbyseb Cyfarwyddwr Anweithredol FUWIS

Sefydlwyd Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) yn 1955. Mae’n gweithio ar ran ei aelodau er mwyn hyrwyddo ffermydd teuluol, ffyniannus a chynaliadwy yng Nghymru. Mae Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru yn endid a berchnogir yn ei gyfanrwydd gan Undeb Amaethwyr Cymru. Yn fuan...

Mae’r amser yn iawn i mi ymddeol

gan Roger Van Praet   8,114 diwrnod yn ôl - neu 22 Mlynedd, 2 fis, 17 diwrnod - ar Ebrill 14 1998, ar ôl cyfweliad â phanel o tua 35 aelod, cefais fy mhenodi’n Swyddog Ardal FUW, Gorllewin Sir Gaerfyrddin, a chymryd...

How to choose the right insurance provider to cover your farm

Protecting your farm business can be a complicated matter. You need to consider your buildings, vehicles, livestock, family home and more. It is also critical that you are protected against property damage or injury to a visitor or employee. Did you...

COVID-19: Gwybodaeth bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu diogelu aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW.  Bydd pob aelod o staff yn gweithio o gartref am y dyfodol rhagweladwy gan sicrhau y bydd ein timau yn parhau...

Cyn AS yn cymryd awenau Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd (FUWIS) wedi penodi Guto Bebb fel ei Reolwr Gyfarwyddwr newydd. Mae Mr Bebb, sy'n hanu o Gaernarfon, Gwynedd, yn gyn Aelod Seneddol Aberconwy a chyn hynny roedd yn Is-Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn Weinidog Amddiffyn. Cyn dechrau...

Eich cyswllt yswiriant

Mae yswiriant yn rywbeth anochel bywyd i lawer iawn ohonom, fel mynd a’r car am MOT, ymweld â'r deintydd, neu lenwi ffurflen dreth. Mae'n un o'r pethau hynny sy'n digwydd bob blwyddyn, gan roi trefn hanfodol hyd yn oed i'r bobl...

Cadw’n ddiogel – cofrestrwch

Mae dwyn cerbydau oddi ar y ffordd yn fusnes mawr i droseddwyr, gyda ffigurau'r llywodraeth yn dangos bod tua £100 miliwn o gerbydau amaethyddol ac adeiladu yn cael eu dwyn yn flynyddol yn y DU. * Er ei bod wedi...