Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru

Allwch chi fforddio colli £10,500 o’ch elw?

Mae mwy a mwy o ffermwyr a busnesau gwledig yn wynebu heriau a'r risg o gyfreitha am nifer o resymau ac mewn amrywiol amgylchiadau. Gall risg o gyfreitha dod o anghydfodau cytundeb ac adfer dyled, ymchwiliadau rheoliadol neu o dwyll...

Newidiadau i dîm FUWIS Sir Faesyfed

gan Jackie Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf   Ar ôl ymuno â ni yn 2009 ac yn dilyn 12 mlynedd lwyddiannus fel Gweithredwr Yswiriant Sir Faesyfed sy'n gweithio o'n cangen yn Llanfair-ym-Muallt, mae Dave Powell yn ymddeol o Wasanaethau...

Mae’r tymor wyna wedi cyrraedd – beth i’w ystyried

gan Jackie Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf   Mae’r tymor wyna ar y trothwy. Yn ogystal â pharatoi eich fferm a'ch da byw ar gyfer y cyfnod dwys hwn, mae hefyd yn hanfodol ystyried ffactorau eraill, fel eich yswiriant....

Neilltuwch amser i adolygu cyn i chi adnewyddu

gan Dave Bates, Rheolwr Datblygu Busnes Gwasanaethau Yswiriant Ltd   Nod yswiriant - boed yn yswiriant car, cartref, fferm, busnes neu deithio - yw lliniaru risg a'ch amddiffyn chi a'ch asedau rhag unrhyw amgylchiadau annisgwyl. Mae miloedd o ddarparwyr ar y farchnad;...

Yswirio’ch Nadolig

gan Jackie Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf Mae gadael bocsys gwag o anrhegion drud allan ar y stryd a gadael goleuadau arno drwy’r amser yn ddwy risg nad ydych yn debygol o ddod ar eu traws ar unrhyw...

Ydych chi’n barod am y gaeaf?

gan Dave Bates, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf Paratoi eich fferm ar gyfer y gaeaf Nawr bod hi’n nosi ynghynt a misoedd y gaeaf yn prysur agosáu, mae'n bryd i ffermwyr ar hyd a lled Cymru a gweddill y DU...

Beth sydd angen i chi ei wybod am fod yn landlord

gan Jackie Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd Ydych chi'n meddwl am rentu’ch eiddo? Dyma beth ddylech chi ei ystyried cyn i chi wneud hynny. Hyblygrwydd Mae bod yn landlord yn rhoi hyblygrwydd i chi drefnu eich amserlen waith eich hun....

Mae’r amser yn iawn i mi ymddeol

gan Roger Van Praet   8,114 diwrnod yn ôl - neu 22 Mlynedd, 2 fis, 17 diwrnod - ar Ebrill 14 1998, ar ôl cyfweliad â phanel o tua 35 aelod, cefais fy mhenodi’n Swyddog Ardal FUW, Gorllewin Sir Gaerfyrddin, a chymryd...