Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru

Taflen Gwasanaethau Yswiriant FUW – lawrlwythwch hi nawr

gan Dave Bates, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf   Yng Ngwasanaethau Yswiriant FUW, mae popeth a wnawn yn anelu at helpu ein cymuned leol, a buddsoddir 100% o’n helw yn ôl yn Undeb Amaethwyr Cymru, llais annibynnol ffermydd teuluol Cymru.   Credwn...

Yswirio’ch Nadolig

gan Jackie Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf Mae gadael bocsys gwag o anrhegion drud allan ar y stryd a gadael goleuadau arno drwy’r amser yn ddwy risg nad ydych yn debygol o ddod ar eu traws ar unrhyw...

Ydych chi’n barod am y gaeaf?

gan Dave Bates, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf Paratoi eich fferm ar gyfer y gaeaf Nawr bod hi’n nosi ynghynt a misoedd y gaeaf yn prysur agosáu, mae'n bryd i ffermwyr ar hyd a lled Cymru a gweddill y DU...

Swydd Wag – Swyddog Cyfrif Yswiriant

Cydlynydd Cyfrif –  Cyflog cystadleuol £17,000 Rydym yn recriwtio Swyddog Cyfrif Yswiriant yn swyddfa Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion (yn gweithio o adref dros dro oherwydd Covid-19). Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru. Trwy weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau...

Beth sydd angen i chi ei wybod am fod yn landlord

gan Jackie Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd Ydych chi'n meddwl am rentu’ch eiddo? Dyma beth ddylech chi ei ystyried cyn i chi wneud hynny. Hyblygrwydd Mae bod yn landlord yn rhoi hyblygrwydd i chi drefnu eich amserlen waith eich hun....

Mae’r amser yn iawn i mi ymddeol

gan Roger Van Praet   8,114 diwrnod yn ôl - neu 22 Mlynedd, 2 fis, 17 diwrnod - ar Ebrill 14 1998, ar ôl cyfweliad â phanel o tua 35 aelod, cefais fy mhenodi’n Swyddog Ardal FUW, Gorllewin Sir Gaerfyrddin, a chymryd...

How to choose the right insurance provider to cover your farm

Protecting your farm business can be a complicated matter. You need to consider your buildings, vehicles, livestock, family home and more. It is also critical that you are protected against property damage or injury to a visitor or employee. Did you...

COVID-19: Gwybodaeth bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu diogelu aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW.  Bydd pob aelod o staff yn gweithio o gartref am y dyfodol rhagweladwy gan sicrhau y bydd ein timau yn parhau...

Cyn AS yn cymryd awenau Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd (FUWIS) wedi penodi Guto Bebb fel ei Reolwr Gyfarwyddwr newydd. Mae Mr Bebb, sy'n hanu o Gaernarfon, Gwynedd, yn gyn Aelod Seneddol Aberconwy a chyn hynny roedd yn Is-Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn Weinidog Amddiffyn. Cyn dechrau...